Massage

Bij een Tantra-massage ben je ontvanger en hoef je alleen maar te genieten van de energiestroom (prana)

en het contact wat daaruit ontstaat, de balans of metta-ji. 

Hierbij kun je ook jezelf tegenkomen en blokkades ervaren die zich kunnen uiten in overgevoeligheid of zelfs pijn.

Vergeet alles, laat het je overkomen en luister naar wat je lichaam je te zeggen heeft.