Kum Nye Tantra

 

De Tantra heeft zijn oorsprong in India en Tibet. Het is ontstaan vanuit een religieuze behoefte om meer vrijheid te ervaren binnen het spirituele proces; Spiritualiteit ervaren vanuit intuïtie in plaats van structuur. De Tantra werd zodoende een ervaringsleer in plaats van een cognitieve leer. In de Tantra gaat het niet om regels, maar om prana (energie, qi, chi) en de transformatieprocessen binnen deze prana.

 

De Tantra is een levensfilosofie die elk onderdeel van het leven omvat. Er is een Tantrische keuken, stedenbouwkunde, architectuur en woninginrichting, opvoeding, geneeswijze, coaching en begeleiding (sweda), lichaamsgerichte therapie (sweda) en intermenselijk contact (Tantra-Dharma).

 

De Tantra-Dharma is "De leer van de Tantra", welk zegt dat de natuurlijke staat van de mens "balans" is

en dat de conditioneringen welk wij gebruiken (omdat we denken zodoende in balans te blijven) juist de redenen tot onbalans zijn.

De tantra laat je zien welke conditioneringen dit zijn en nodigt je uit deze te verplaatsen of weg te halen.

Hoe minder conditioneringen, hoe minder bronnen van onbalans. Pas dan kan je echt genieten van alles in en om je heen,

het mystieke in alles inclusief jezelf. De praktische uitoefening van de Tantra-Dharma is de Tantra-Yoga (met grote Y) welk op zijn beurt weer is op te splitsen in massage, meditatie, yoga (met kleine y) en sessie (massage+meditatie+yoga in één onlosmakelijk geheel). 

 

Normaal' gesproken leven wij op basis van gewoontepatronen, structuren, regels, aangeleerd gedrag en de-regels-van-de-samenleving. Dit wordt binnen de tantra als geconditioneerd gedrag gezien: sillã. Deze sillã hanteren wij omdat we het idee hebben zodoende binnen de lijntjes te tekenen, het zo goed te doen, ofwel op de manier in balans te zijn. Dit is onjuist. Balans is een individueel gegeven en dat is niet te omschrijven met een collectieve regel. Een bepaalde situatie kan mij in balans brengen en jou uit balans, toch heeft geen van ons beide gelijk als we zeggen: "deze situatie is goed c.q. slecht voor je". Als iets goed voor je is dan kan je dat opmerken omdat de prana veelvuldig aanwezig is én goed stroomt. Als iets niet goed voor je is zal een andere energie (boosheid, verdriet, angst) veelvuldig aanwezig zijn én goed stromen. Als we boos zijn dan merken we dat op, ons gehele lichaam reageert op deze boosheid (ademhaling, hartslag, adrenaline, gedachten, attitude, etc...). Boosheid is een gemakkelijk herkenbare energiestroming in ons lichaam net als verdriet of angst. Prana is ook een energiestroming in ons lichaam en ook deze kunnen we opmerken; we voelen geluk, gelijkmoedig, compassie en mededogen, we zitten dus "lekker in ons vel". Het is niet zo heel moeilijk onszelf boos te maken, maar hoe zorg je ervoor dat je in prana komt, tantra is een methode die hier helemaal op gericht is. Tantra begint als de prana veelvuldig aanwezig is én goed stroomt.

 

Wil je meer informatie om jezelf te ontwikkelen op alle niveau's, klik dan door naar sessie

 Of wil je graag een Tantra kring ervaren?

Bij een Tantra kring, gaat het om ervaren.

Om rust en verbinding te ervaren, in Prana te zijn.

Door zo weinig mogelijk uitleg en zo veel mogelijk te doen vanuit voelen,

dus via het hart en niet via het hoofd.

Iedereen (alle vrouwen) kunnen deelnemen aan een Tantra-kring.

Ervaring en voorkennis is niet nodig.

Met de juiste (niet seksuele) intentie en je van harte welkom.

(Deze geef ik momenteel enkel voor vrouwen,

de gemengde kring staat volgend jaar weer op de planning.)

 

Max. 10 deelnemers

Tantra heb je in vele varianten. Over het algemeen wordt Tantra snel verbonden met handelingen of oefeningen van seksuele aard. Dit is echter een westerse benadering en/of misvatting!

Ik wil hier even duidelijk maken dat deze variant van Tantra bij mij in de praktijk NIET wordt beoefend.

Tekst bron, Ivar Mol van Dharma lotus.

Voor meer info https://www.ivarmol.nl/satipatthana-sutra